profil

W reakcji chloru z sodem powstało 117 g chlorku sodu. oblicz ile gramów sodu i ile gramów chloru wzieło w biej

udział jeśli chlor stanowił 60,68% masy substratów
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.3.2017 (16:57) - przydatność: 75% - głosów: 12
Odpowiedzi
Ewka1950
25.3.2017 (22:37)
117g NaCI - 100%
xCl - 60,68%
xCl=117Gx60,68% : 100%= 71g CL
 Na (sód) =117g - 71g CL = 46g Na
Dla sprawdzenia: Cl stanowi 60,68%
substrytut to 117g -  100%
                     46gNa  - x%
x = 46x100:117 = 39,32%Na
39,32% Na + 60,68% Cl = 100% sybstrytutu.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie