profil

Napisz program w języku C++ (w środowisku DEV-C++) który będzie losował cyfry ze zbioru cyfr: {1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

Cyfry w losowaniu mogą się powtarzać.
Działanie programu:
- wyświetli nazwę programu, datę utworzenia i autora,
- zadeklaruje tablicę jednowymiarową o rozmiarze 10,
- do kolejnych komórek wpisze kolejne liczby,
- wykona dodawanie: oddzielnie komórek parzystych i nieparzystych oraz wyświetli te wyniki z odpowiednim komentarzem.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.3.2017 (08:49)
Znasz odpowiedź?