profil

Proszę o odpowiedzi na podane pytania :
1. Objaśnij co oznacza,  że w ruchu jednostajnym prostoliniowym, droga jest

proporcionalna do czasu? Zapisz to symbolicznie 
2.Co to jest szybkość ciała ?
3. Podaj wzór na szybkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym.  Opisz wielkości w nim występujące
8 pkt za rozwiązanie + 4 pkt za najlepsze rozwiązanie - 22.2.2017 (17:35)
Znasz odpowiedź?