profil

EGZAMIN USTNY . 
Zad 1 . 
W jaki sposób i w jakim celu artyści wykorzystują w dziełach motywy mitologiczne ?

Odpowiedz, odwołując się do rzeźby Janusza Jędrzejowskiego "Zwierciadło Ikara" oraz wybranych tekstów literackich .
10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.1.2017 (10:58)
Znasz odpowiedź?