profil

Uzupełnij zdania poprawną formą podanych struktur wyrażania przyszłości: will, be going to, the present simple

lub present continuous.
1.
A: I think ________ (see) lots of interesting things at the technology show tomorrow.
B: I know. I've got a new camera and I ____________ (take) lots of photos.

15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 9.1.2017 (19:55)
Znasz odpowiedź?