profil

Proszę o odpowiedzi wypływają ze źródeł  powstaje w zagłębieniu o nieprzepuszczalnym podłożu zlodowacowany

kontynetto najwięksi ocean największe zbiorniki wodns
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.1.2017 (17:22)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie