profil

1.Odległość między Ziemią a Gwiazdą Polarną wynosi ok. 4,1 razy 10 do potęgi 18 m.Wyraź tę odległość w

jednostkach astronomicznych i latach świetlnych.
2.Jak zmieniłaby się wartość ziemskiego przyspieszenia grawitacyjnego ciał znajdujących się w pobliżu Ziemi,gdyby:
a) jej masa była dwukrotnie większa niż jest
b) jej promień był dwukrotnie dłuższy niż jest
c) jej masa była czterokrotnie większa,a promień dwa razy większy niż jest?
3.Po przejściu nad poprzeczką zawodniczka wykonująca skok wzwyż spada swobodnie.Oblicz wysokość jaką osiągnęła sportsmenka,jeśli wylądowała na plecach i jej szybkość tuż przed dotknięciem materaca wynosiła 6m/s
4.Oblicz napięcie sznurka,do którego uwiązana jest kulka o masie 200 g zataczająca w płaszczyźnie poziomej n=14 okręgów o promieniu 90 cm w czasie 6 s.
40 pkt za rozwiązanie + 20 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.1.2017 (10:59)
Znasz odpowiedź?