profil

Uzupełni tabele wpisując w wolne kratki i odpowiednio produkt oddychania tlenowego i produkty fermentacji

alkoholowej.
Odychanie                                     Substraty           Produkty            Energia
tlenowe                                     C6H12O6+O2     CO2+_______     ATP

Fermentacja                            C6H12O6       ________+________  ATP
alkoholowa
Prosze o pomoc

25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.11.2017 (20:43)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
387 pkt - 2.2.2018 (22:54)

PILNE! Proszę o pomoc


150 pkt - 2.2.2018 (17:29)

Proszę o pomoc