profil

Uzupełni tabele wpisując w wolne kratki i odpowiednio produkt oddychania tlenowego i produkty fermentacji

alkoholowej.
Odychanie                                     Substraty           Produkty            Energia
tlenowe                                     C6H12O6+O2     CO2+_______     ATP

Fermentacja                            C6H12O6       ________+________  ATP
alkoholowa
Prosze o pomoc

25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.11.2017 (20:43)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
23 pkt - 12.6.2018 (16:38)

CZYM SIĘ RÓŻNI. { Biotechnologia a Medycyna }