profil

Podaj symbol wzor i jednostke mocy                        

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 10.9.2017 (18:18)
CPC 10.9.2017 (21:52)

PRACA jest iloczynem siły i wartości wektora przesunięcia (przemieszczenia),jeśli kierunki i zwroty tych wektorów są zgodne.
W = F *s, gdzie:
W - wykonana praca,
F - wartość siły działającej na ciało,
s - watość wektora przesunięcia.

Jednostką pracy w układzie SI jest dżul (1 J).
[W] = 1 J
Używa się również jednostek pochodnych:
1 kJ = 1000 J
1 MJ = 1 000 000 J

Znasz odpowiedź?