profil

Korzystając z różnych źródeł informacji porównaj procedure zmiany konstytucji w Polsce i Niemczech. Wskaż

podobieństwa i różnice.
BARDZO PROSZE O DOBRE I SZYBKIE ROZWIĄZANIE ZADANIA
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 12.9.2017 (23:20)
Znasz odpowiedź?