profil

I wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki.

drukuj
satysfakcja 73 % 1250 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
KomentarzeKonferencja wersalska zadecydowała też o powołaniu do życia Ligii Narodów - organizacji, która miała czuwać nad pokojem w świecie. O jej powstaniu zabiegał szczególnie prezydent USA W. Wilson. Mimo to USA nie weszły w skład jej członków. W Lidze nie znalazły się też początkowo Niemcy i Rosja, które dążyły do rewizji postanowień traktatu wersalskiego. Liga Narodów powstała w 1919 roku. Jej członkami były 32 państwa - sygnatariusze traktatu wersalskiego oraz 13 państw neutralnych. Najważniejsze decyzje podejmowała Rada Ligii. Siedziba Sekretariatu Ligii była Genewa, położona w neutralnej Szwajcarii. Do stałych członków Rady należeli: Francja, Wielka Brytania, Japonia (do 1933 roku), Włochy (do 1937 roku), Niemcy (1926-1933) oraz ZSRR (1934-1939). Największą słabością Ligii było to, iż nie posiadała ona własnych sił zbrojnych. Liga Narodów przetrwała 20 lat, do 1940 roku. Formalnie została rozwiązana 18 kwietnia 1946 roku, kiedy to zstąpiła ja ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych).

Traktaty pokojowe z innymi państwami centralnymi.

*Traktat z Saint -Germain-en-Laye podpisany 10 września 1919 roku z Austria. Na jego mocy Austria utraciła na rzecz Czechosłowacji: Czechy, Morawy i Śląsk Opawski; na rzecz Królestwa SHS: wschodnia Krainę, południową Styrię, Dalmację oraz Bośnię i Hercegowinę; na rzecz Rumunii: Bukowinę, na rzecz Włoch: południowy Tyrol, zachodnią Krainę i wybrzeże Adriatyku z Triestem, a na rzecz Polski Galicję.

*Traktat z Trianon podpisany 4 czerwca 1920 w Węgrami. Na jego mocy Węgry utraciły na rzecz Rumunii: Siedmiogród i część Banatu; na rzecz Królestwa SHS: Chorwację, Wojewodinę i część Banatu, a na rzecz Czechosłowacji Słowację i Ruś Zakarpacką. Węgry utraciły prawie 70% swego terytorium oraz 60 % ludności.

*Traktat z Sevres podpisany 10 sierpnia 1920 roku z Turcja. Na jego mocy Turcja utraciła na rzecz Grecji Adrianopol i resztę posiadłości tureckich w Europie oraz Smyrnę; na rzecz Francji Syrię i Liban jako terytoria mandatowe oraz na rzecz Wielkiej Brytanii Irak i Palestynę, także jako terytoria mandatowe.

*Traktat z Neuilly podpisany 27 listopada 1919 roku z Bułgarią. Na jego mocy Bułgaria utraciła na rzecz Grecji: Tracje Zachodnią, na rzecz Rumunii: Dobrudżę Południową oraz na rzecz Jugosławii część Macedonii. Ponadto Bułgaria musiała zapłacić odszkodowanie wojenne w wysokości 2250 milionów franków w złocie, znieść armię z powszechnego poboru, zachowując jedynie armię 20-tysięczną z poboru ochotniczego.

Do traktatu wersalskiego został dołączony tzw. mały traktat wersalski, który został podpisany przez nowe państwa Europy Środkowej i nakładał na nie obowiązek ochrony praw mniejszości narodowych.

PODSUMOWANIE:
I Wojna Światowa była najkrwawszym jak dotąd konfliktem zbrojnym. Poza tym była pierwszym konfliktem, w który zaangażowane były państwa z tak wielu kontynentów. W wyniku walk powstały ogromne zniszczenia, śmierć poniosło około 10 milionów żołnierzy. Rannych było prawie 22 mln - kalek, inwalidów, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowym, powojennym świecie.

Zmienił się także przemysł w wielu państwach. Nastawiony był on głównie na zbrojenia i produkcję wojenną. Koniec wojny i powrót do pokojowego istnienia i funkcjonowania wymagały ogromnych nakładów i kapitałów. Wzrosło znacznie bezrobocie. Dzięki pomocy USA wiele państw zaczynało stawać o własnych siłach, co jednak wkrótce doprowadza do Wielkiego Kryzysu za Oceanem i na kontynencie europejskim (rok 1929).

W wojnie wykorzystano wiele nowych technik, miedzy innymi karabiny, czołgi (Somma), samoloty, łodzie podwodne, gazy bojowe takie jak iperyt (bitwa pod Ypres, Belgia, w 1915 roku).

Wojna wpłynęła także na społeczeństwo. Podniosły się nastroje rewolucyjne w Rosji i Niemczech. Ponad osiemdziesiąt milionów ludzi zmieniło swoją przynależność narodową.

No i kwestia polityczna - oprócz nabytków terytorialnych wymienionych w traktatach pokojowych, powstało także wiele nowych państw. Niepodległość w 1917 roku uzyskała Finlandia, w 1918 - Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. W wyniku rozpadu monarchii Austro-Węgierskiej republiką proklamowano Austrię (12 listopada 1918) i Węgry (16 listopada 1918). Powstała także w 1918 roku federacja Czechów i Słowaków - Czechosłowacja. Do 1929 roku istniało Królestwo SHS (Serbów, Chorwatów i Słoweńców) z dynastią Karadżiordziewiczów na czele. Później zmieniono nazwę na Jugosławię.

Po zakończeniu I Wojny Światowej myślano, że ludzkość na długo zapamięta, ile zła wyrządzono podczas tych kilku lat. Ogłaszając podpisanie rozejmu, premier Wielkiej Brytanii, powiedział: "Dziś o jedenastej rano skończyła się wojna, najokrutniejsza i najstraszniejsza z wojen, jakie doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, ze wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka [mowa oczywiście o 11 listopada 1918 roku - przyp. autorka] skończyła się epoka wojen". Jakże jednak się minął z prawdą! To, co najokrutniejsze i najstraszniejsze miało dopiero nadejść...

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
I wojna światowa I wojna światowa przyczyny I wojna światowa przebieg I wojna światowa skutki I wojna światowa 1914 1918 Różnice między I wojną światową a innymi konfliktami zbrojnymi I wojna światowa a inne konflikty zbrojne Czym różniła się I wojna światowa od innych konfliktów zbrojnych I wojna światowa przyczyny pośrednie WSZYSTKIE
Komentarze (13) Brak komentarzy
20.9.2011 (14:04)

6 lat trwala I wojna.. pozdro pocwicz..

13.4.2011 (08:08)

teletubiś pedał

13.4.2011 (08:04)

siema eniu

13.4.2011 (08:06)

siema eniu