profil

Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża

drukuj
satysfakcja 60 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pozytywiści żyjący w XVIII wieku, odeszli od intuicji na rzecz rozumu i doświadczenia. Ich działalność przede opierała się wszystkim na pracy organicznej, utylitaryzm, organicyzm. Ważnym elementem ich ideologii był także organicyzm, utylitaryzm. Uważano , iż rozwój świata zależy od progresu technologii, nauki i przemysłu. Pragnęli swymi działaniami pokonać konflikty klas, dążyli do równouprawnienia kobiet i Żydów.
Wokulski, jako bohater żyjący w latach pozytywizmu, postrzegał Paryż w pryzmacie ówczesnych idei. To miasto jest dla niego idealne. Potężne, mocne, sprzyjające rozwojowi. Swoją opinie wyraża w następujących słowach: ?Paryż pomimo pozornego chaosu, ma logikę, chociaż budowało go przez kilkanaście wieków miliony ludzi nie wiedzących o sobie i bynajmniej nie myślących o logice i stylu? Wokulski w tej wypowiedzi ukazuje że pomimo pozornego chaosu panującego w Paryżu, zauważył iż wszystko ma tutaj swój ład i porządek. Nic nie zostało stworzone bez powodu. Zauważył także, iż w powstawanie tego miasta było w interesie społecznym. Budowali je nie wiedząc o sobie nawzajem, przez tyle wieków i lata, a jednak udało im się osiągnąć wspaniały efekt czyli stworzenie Paryża
Wspaniały dla niego był także fakt, iż Paryż posiadał wielkie ścieki, które w ówczesnej epoce były rzadkością, a także symbolem postępu technicznego. Stanowiły one kolejny symbol wielkości Paryża:
?Olbrzymie ścieki chroniące ich od chorób, szerokie ulice ułatwiają im dopływ powietrza; (?)?Wokulskiego zachwyca fakt, iż ulice paryskie, w porównaniu ze współczesnym mu warszawskimi, są szerokie i woń fekali nie drażni mieszkańców miasta.
Z obserwacji Wokulskiego wynika również, iż społeczeństwo francuskie żyje według ?prawa doboru naturalnego?, wedle którego tylko najsilniejsi mogą przetrwać. Podziwia Francuzów za to, iż pracują po szesnaście godzin dziennie, walczą o to by przetrwać jednocześnie, tworząc prawdziwe arcydzieła. Dzięki temu za pokolenia tych najlepszych i najzdolniejszych osiągają w przyszłości iście arkadyjski spokój.
Prawo doboru naturalnego świadczy także o konflikcie klas, które wytwarzają się, gdyż Ci lepsi żyją o wiele lepiej od biedniejszych. Wręcz z obojętnością podchodzą do potrzebujących ukazał Bolesław Prus w ?Lalce? przedstawiając arystokracje.
Jak to zauważa Wokulski, Paryż jest również miastem rozrywki. Jeżeli już ktoś osiągnie pozycje w mieście to inni zaczynali o niego dbać: ?Praca nad szczęściem we wszystkich kierunkach- oto treść życia paryskiego. Tu przeciw zmęczeniu zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki teatrów i widowisk, przeciw niewiadomości setki muzeów, bibliotek.? Poprzez te słowa bohater ukazuje, iż paryżanie nie pozwalają sobie na nudę i dbają o to żeby w ich mieście niczego im nie brakowało. Świadczy to o ich rozwoju.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.4.2009 (09:20)

DO KLASY 3 TZ - REZERWUJE

Teksty kultury