profil

Węglowodory nienasycone

drukuj
satysfakcja 47 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pojęcie węgl. nienasyc.- tzn. że atomy węgla są połącz. z mniejszą liczbą atomów wodoru, niż to jest konieczne do całkowitego nasycenia wartość. węgla, stąd pomiędzy atomami węgla powst. podwójne, potrój. wiązania- tak aby węgiel mógł osiągnąć wartościowość 4. Alkeny to węglowod. nienasyc. z jednym podwój. wiązaniem pomiędzy dwoma atomami węgla. Alkyny to węglow. nienasycone z jednym potrójn. wiązaniem pomi. atomami węgla. etylen nazw. chem. eten wz.sum C2H4 etan C2H6 CH2=CH2 etyn H-C---C-H CH---CH acetylen nazw chem. etyn wz. sum. C2H2 C3H8 propan C3H6 propen H2=CH-CH3 propyn propin H-C---C-C`HHH CH---C-CH3 C4H10 butan C4H8 buten C=C-C-C-H` CH2=CH-CH2-CH3 C4H6 butan butyn H-C---C-C-C-H` CH---C-CH2-CH3 Polietylen jest tłusty w dot., giętki, topi się łatwo w temp. około 60.C. Polipropylen jest tworzywem otrzym. poprzez polimeryzację propylenu(propenu). Jest lżejszy od polietyl. ma wyższą temp. topnienia i jest bardz. od niego wytrzymały. Stos. sięgo do wyrobu wykładzin rur, folii itp. Polistyren jest tworzywem twardym i jednocześnie kruchym. Topi się w niskiej temp. Służy do wyrobu zabawek, pojemników, opakowań, np. na lekarstwa, obudów sprzętów gosp. domo. Pirogenizacja- sucha destyl. węgla- proces rozkł. węgla, poleg. na ogrzew. go w temp. 1000.C, bez dost. powietrza Prod. destyl. węgla: 1. gazowe: gaz świetlny,2. ciekła woda pogazowa smoła pogazowa 3. stałe koks Destylacja ropy naft.- rodz jej na różne grupy węglowodorów, o zbliżonych właściwościach fiz.-czyli frakcje Produkty przeróbki ropy: 1 40.C-50.C prod. gazowe 2. 50-150.C benzyna lekka i ciężka 3. 150-250.C nafta 4. 250.C-400.C oleje napędowe i smary 5. powyż. 400.C mazut bemzyna-miesz. ciekłych węglow., zaw. od 5 do 10. atomów węgl. Stos. głónie jako paliwo do silników, jej ilość otrzym. podczas destylacji ropy jest niewyst., stąd stos. się Kraking- czyli sposób otrzym. benzyny synt., poleg. na rozbiciu/pękaniu długich łańcuchów węglowych w węglowodorach i tworzeniu krótszych.


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału