profil

Analiza i interpretacja wiersza Jana Brzechwy "Ojciec"

drukuj
satysfakcja 38 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


Poza przytoczonymi powyżej przykładami nie dostrzeżemy żadnych wyszukanych metafor, czy instrumentacji głoskowej. Poeta swoje uczucia przekazał w sposób prosty, nie wzbogaca ich środkami stylistycznymi. Dzieje się tak być może dlatego, że podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do swojego ojca, więc nie odczuwa potrzeby urozmaicania słownictwa. Jednocześnie dzięki temu, że wiersz jest ubogi w środki stylistyczne, staje się on bliższy i łatwiejszy w odbiorze dla czytelnika. Aby się wczuć w sytuację podmiotu lirycznego, nie trzeba ?na siłę? kreować obrazu, pobudzać wyobraźni odbiorcy, gdyż każdy doskonale zdaje sobie sprawę z uczuć, jakie towarzyszą osobie mówiącej w wierszu.
Skoro już poruszyłam temat uczuć zawartych w utworze, to postaram się poświęcić im nieco więcej miejsca. Jak już wspomniałam powyżej, poeta identyfikuje się z podmiotem lirycznym. Już w pierwszym wersie używa własnego, zdrobnionego imienia ?mały Jaś?, przywołując tym samym odległe wspomnienia. Powyższe słowa, które ojciec kierował do syna, teraz wywołują w podmiocie lirycznym smutek i tęsknotę. Czytając po raz pierwszy utwór Brzechwy, może sprawiać wrażenie, jakby był napisany przez wspomnianego małego chłopca, który tęskni za swoim rodzicem. Sugeruje to także skromna ilość środków stylistycznych i użycie zrozumiałego, codziennego języka. Dopiero ostatni wers

"I siwe moje włosy dłonią pieść"

Ujawnia, że ?mały Jaś? w rzeczywistości jest dorosłym mężczyzną.
Odkrycie to przedstawia nam cały utwór w nieco innym świetle. Oto podmiot liryczny, będący dojrzałym mężczyzną, pragnie ponownie stać się małym dzieckiem. Tęskni za przeszłością, w której ojciec brał ukochanego synka na kolana. Być może sam posiada własne potomstwo, ale w głębi wciąż czuje się tym małym dzieckiem.
W wierszu wyraźnie widać głęboką więź między podmiotem lirycznym, a jego ojcem. We fragmencie

"Przy tobie, tak jak dawniej, siądę tuż
I będę aż do świtu milczał już;

I tylko będę słuchał twoich słów"

Dostrzegamy, jak wielkim autorytetem musiał być dla poety jego rodzic, skoro przez całą noc potrafił słuchać jego opowieści i jak bardzo teraz, w dorosłym życiu, brakuje mu tych chwil. Jednocześnie ojciec przedstawiony w utworze Brzechwy jest troskliwym i czułym rodzicem, który chętnie zabierał swojego synka na kolana i czuwał przy nim przez całą noc.
Brzechwa ukazuje prawdziwą miłość między ojcem, a dzieckiem i to w sposób iście oryginalny. W literaturze najczęściej miłość rodzicielska jest przedstawiana w postaci matka ? syn, matka ? córka. Rzadko dotyka się relacji między ojcem, a synem. Oryginalność utworu Brzechwy polega także na sposobie przedstawienia wspomnianej miłości. Otóż czytając wiersz, bez znajomości jego tytułu, może sprawiać wrażenie, jakoby podmiot liryczny nie kierował swych próśb do ojca, lecz do kochanki:

"Chcę z tobą być jak dawniej sam na sam
By dobrze, tak jak dawniej, było nam"

Dopiero sam tytuł sugeruje nam, kto jest właściwym adresatem wiersza.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Teksty kultury