profil

Co to jest zdanie, równoważnik zdania i wypowiedzenie?

drukuj
satysfakcja 37 % 693 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cele:
- uczeń zapisuje notatkę na temat zdania, jego rodzajów, wypowiedzenia itp.,
- tworzy przykładowe zdania i równoważniki zdań,
- przerysowuje schematy z tablicy,

Metoda pracy:
- podająca,

Środki dydaktyczne:
Wesoła gramatyka Józefa Częścika; Podręcznik do kształcenia językowego Słowa na start.

Przebieg zajęć
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji. Krótkie wprowadzenie do lekcji.
Dziś zajmiemy się zdaniem oraz jego rodzajami. Poznacie również pojęcie równoważnika zdania i wypowiedzenia.
3. Wprowadzenie nowych pojęć.
Nauczyciel zapisuje notatkę na tablicy i dodaje, że wypowiedzenie jest pojęciem szerszym, bo zawiera zarówno zdania, jak i formy, które nie posiadają orzeczeń, a są to równoważniki zdań.

Wypowiedzenie – to uporządkowana grupa wyrazów, tworząca zrozumiałą informację. Jeśli znajduje się w nim orzeczenie w formie osobowej, nazywany je wówczas zdaniem.
Czasownik w formie osobowej, np. piszę, rysujesz, mówią.
Czasownik w formie bezosobowej, np. przybić, ćwiczyć, śpiewać.
Zdanie – to wypowiedzenie, które zawiera orzeczenie w formie osobowej.

Nauczyciel rysuje na tablicy schematy, które uczniowie przepisują.

Patrz załącznik


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (11) Brak komentarzy
15.1.2012 (15:16)

Supcio wykorzystam,sama nie wiedziałam

17.10.2011 (19:00)

oceniajcie na odpowiedzi nie zważając na nic

17.10.2011 (18:55)

Równoważnik zdania jest to wypowiedź, która nie zawiera orzeczenia(czasownika).
Zdanie to wypowiedzenie które zawiera orzeczenie

Teksty kultury