profil

satysfakcja 67 % 9 głosów

Edytory tekstów

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Edytory tekstów są najczęściej używanym rodzajem programów. Nowoczesny edytor to nie tylko możliwość napisania każdego tekstu, ale jest to również możliwość tworzenia złożonych rysunków w programie, wstawianie dowolnych obiektów (rysunków utworzonych w innych programach, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, a nawet plików dźwiękowych i sekwencji video), sortowanie elementów tekstu, sporządzanie tzw. korespondencji seryjnej, sprawdzanie ortografii, korzystanie z gotowych i przygotowanych przez nas samych wzorów i szablonów, automatyczne tworzenie wykresów, wysyłanie tworzonych dokumentów w formie plików i cała garść innych możliwości.
Większa część ekranu jest przeznaczona na obszar roboczy dokumentu. W jego lewym górnym rogu widnieje migający kursor, oznaczający miejsce pojawienia się znaku wpisywanego z klawiatury. Tekst w oknie będzie można przewijać za pomocą pasków
( pionowego i poziomego), oczywiście wtedy gdy tekstu przybędzie na tyle, że przestanie się on mieścić w oknie roboczym. Na samym dole ekranu znajduje się pasek stanu. W jego kilku polach znajduje się szereg informacji o aktualnym stanie. Z lewej strony znajduje się pasek wyboru. W rzeczywistości nie jest on widoczny. Górną część ekranu zajmuje szereg pasków. Są to, licząc od góry:
? Pasek tytułowy ? obok nazwy programy widnieje na nim nazwa dokumentu
? Pasek menu ? z szeregiem opcji. Jest to menu rozwijalne. Po kliknięciu nazwy opcji ukazuje się okno zawierające szereg pozycji.
? Pasek narzędzi ? zawierający zestaw standardowych narzędzi, reprezentowanych przez poszczególne ikony. Ich kliknięcie rozwija okno, kolejny pasek narzędzi lub powoduje podjęcie określonej operacji.
? Linijka ? specyficzny obszar pełniący zarówno rolę informacyjna jak i operacyjną. Można za jego pomocą szybko ustawić marginesy, tabulatory, wcięcia tekstu.

PASEK NARZĘDZI STANDARDOWYCH.

Wszystkie ikony Worda zaopatrzone są w tzw. dymki. Wystarczy najechać na ikonę i przytrzymać na niej wskaźnik przez sekundę. Ukaże się mała żółta ramka z podopisem ikony, a jednocześnie na pasek stanu wyświetla się krótki opis zastosowania.
? Nowy ? otwiera nowy czysty dokument nadając mu standardowa nazwę ?Dokument? z kolejnym numerem
? Otwórz ? otwiera istniejący, zapisany na dysku dokument. Po kliknięciu tej ikony otwiera się okno, z którego możemy wybrać żądana pozycję. Do dyspozycji mamy pełne zasoby komputera
? Zachowaj ? zapisuje na dysku bieżący dokument. Nie należy tego robić przy pierwszym zapisie nowego, po raz pierwszy tworzonego dokumentu. Nie mamy bowiem kontroli nad zapisem. Chcąc zachować nowy dokument wybieramy z menu opcję Plik a następnie w oknie pozycję Zapisz jako. Można wtedy nadać dokumentowi własna nazwę i określić docelowy katalog, w którym plik z dokumentem ma się tam znaleźć. Opisywana ikona nadaje się doskonale do zachowywania wszelkich zmian dokonanych w zapisanym już wcześniej dokumencie. Zapis wtedy jest w tym samym katalogu i pod tą samą nazwą.
? Drukuj ? przesyła bieżący dokument w całości do wydruku wg ustawień standardowych. Jeżeli ustawienie nie są odpowiednie, wybieramy z menu opcje Plik, a następnie Drukuj. W oknie, które się ukaże, można ustawić potrzebne parametry wydruku.
? Podgląd wydruku ? pokazuje bieżący dokument dokładnie tak, jak będzie wyglądał wydrukowany. Na podglądzie można jednym rzutem oka objąć całe strony. Ułatwia to ocenę rozmieszczenia tekstu i wyglądu stron. Można też dopasować w prosty sposób marginesy. Okno to posiada szereg własnych ikon umożliwiających zmianę sposobu wyświetlania.
? Pisownia ? rozpoczyna procedurę sprawdzania pisowni. Word jest wyposażony w możliwość dokonywania korekty ortografii. Nie jest to jednak narzędzie dość precyzyjne. Nie uwzględnia istnienia wielu słów. Można jednak ignorować poszczególne wskazania. Procedura wyłapie nam jednak większość błędów ortograficznych i tzw. literówek.
? Wytnij ? usuwa z treści dokumentu zaznaczony element.
? Kopiuj ? kopiuje zaznaczony fragment do Schowka. Razem z następną ikoną Wklej stanowi parę narzędzi używanych kolejno w celu skopiowania jakiegoś fragmentu dokumentu w inne miejsce.
? Wklej ? wkleja zaznaczony fragment w miejscu wskazywanym położenie kursora.
? Cofnij ? cofa wykonane ostatnio operacje. Klikniecie małej strzałki rozwija okienko z lista czynności, które możemy odwołać
? Ponów ? ponawia ostatnią powołana operację.
? Wstaw tabelę ? służy do umieszczenia w tekście wstępnie sformatowanego zarysu tabeli.
? Kolumny ? formatuje zaznaczony obszar tekstu w zadaną liczbę kolumn.
? Pokaż/Ukryj ? pokazuje lub ukrywa znaki specjalne, informując o formacie tekstu np. znak spacji. Wszystkie te znaki wyświetlane są tylko na ekranie (nie są drukowane).
? Skala obrazu ? zmienia skale wyświetlania bieżącego dokumentu. Po kliknieciu strzałki rozwija się lista, z której możemy wybrać skalę określona procentowo. Można także kliknąć wewnątrz pola z liczbą i wpisać dowolna liczbę całkowitą pomiędzy
10-200 i nacisnąć Enter. Bardzo użyteczne są 3 ostatnie pozycje:
- szerokość ? ustawia automatycznie skalę w ten sposób, aby cała szerokość strony mieściła się na ekranie;
- cała strona ? na ekranie mieści się cała strona;
- dwie strony ? na ekranie mieszczą się dwie kolejne strony.

PASEK NARZĘDZI FORMATOWANIA.
? Styl ? ustala bieżący styl tekstu. Pod pojęciem stylu rozumie się szereg właściwości definiujących tekst, takich jak: krój i rozmiar czcionki, wyrównanie tekstu, tabulatury, wcięcia, ostępy między wierszami itd. Po kliknieciu strzałki rozwija się lista zdefiniowanych stylów, możliwych do zastosowania. Wyboru dokonuje się przez kliknięcie pozycji na liście.
? Czcionka ? ustala bieżący krój czcionki.
? Rozmiar czcionki ? ustala wielkość zastosowanej czcionki. Rozmiar podany jest w tzw. punktach drukarskich. Normalna wielkość czcionki waha się od 8 do 12 punktów.
? Styl czcionki ? grupa trzech ikon używanych do zdefiniowania bieżącego stylu czcionki: B- pogrubienie, I- kursywa (druk pochylony), U- podkreślenie.
? Wyrównanie tekstu ? grupa ikon używanych do definiowania wyrównania tekstu. Są to kolejni: wyrównanie do lewego marginesu, wysrodkowanie, wyrównanie do prawego marginesu, wyjustowanie.
? Numerowanie ? tworzy formatowana listę z numerowanymi automatycznie, kolejno, pozycjami. Każdy akapit jest uznawany za kolejną pozycję.
? Wyliczanie ? tworzy formatowana listę, oznaczoną wybranymi znakami. Każdy akapit jest uznawany za kolejną pozycję.
? Zmniejsz wcięcie ? Zwiększ wcięcie ? zmiana wielkości wcięcia.
? Krawędzie ? otwiera okno z zestawem ikon służących do obramowania wybranych obiektów. Najczęściej używane do tworzenia krawędzi tabel.

Autor gonzolini
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: edytory_tekstów.doc
(0) Brak komentarzy


Zadania z Informatyki
Nieaktywny
Informatyka 300 pkt 23.10.2014 (21:38)

Zadanie polega na sformatowaniu tekstu w pliku tekstowym w taki sposób, by jak najbardziej przypominał wzór zapisany w pdf.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 225 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Informatyka 10 pkt 23.10.2014 (19:29)

1)zasady pisania listów odbierania i wysyłania listu 8zdaań 2)skrzynka przychodząca i wychodząca 7zdań

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Informatyka 10 pkt 23.10.2014 (18:02)

Utworzyć stronę na dowolny temat. Na stronie muszą znaleźć się następujące elementy: -tło (kolor lub obraz) -dwa zdjęcia -pięć...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Informatyka 10 pkt 20.10.2014 (23:30)

szanse i zagrożenia wynikające z rozwojem technologii komunikacyjno-informacyjnej (TIK)

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Informatyka 10 pkt 19.10.2014 (21:50)

Prosze o pomoc! Mam napisac referat z Sieci komputerowych, temat: normy, knr, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.