profil

Przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej

drukuj
satysfakcja 24 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Społeczeństwo francuskie prawnie podzielone było na 3 stany: duchowieństwo, szlachta i tzw. stan trzeci. Francja jednak ówcześnie była to monarchią absolutną, władzę sprawowano w imię średniowiecznej doktryny, ze źródłem władzy królewskiej jest łaska boża, że każdy stan ma swoje uprawnienia i powinności, a król stoi na straży całości. Monarcha był źródłem prawa i pierwszym wykonawca praw królestwa. Prawa króla kończyły się na własności prywatnej. Celem władzy królewskiej było doczesne, jak i wiekuiste dobro poddanych. Struktura monarchii w II pol. XVIII w. przestała odpowiadać zarówno stanowi faktycznemu jak i poziomowi świadomości stanu społeczeństwa. Zdecydowana większość 96% społeczeństwa stanowił stan trzeci, który był również głównym źródłem podatkowym. W ramach tego stanu wykształciły się takie grupy jak: burżuazja, drobnomieszczaństwo, inteligencja, chłopi, ludzie pracy najemnej, urzędnicy. Dwa pozostałe stany były od podatków zwolnione, co więcej wszystkie ważniejsze godności duchowne jak i stopnie oficerskie były zastrzeżone dla przedstawicieli stanu szlacheckiego. Monarchie francuska podkopywały takie czynniki jak szerzenie się idei Oświecenia (źródłem władzy jest lud, który przekazuje te władze mocą umowy społecznej - teoria umowy społecznej Jana Jakuba Roussoue) czy pogląd, że władca winien kierować się czynnikami racjonalnymi, zaś religia jest przejawem zabobonów.
Bezpośrednią przyczyną niezadowolenia był wysoki deficyt budżetowy, niekorzystna umowa handlowa z Anglią, a także drożyzna artykułów żywnościowych w okresie poprzedzającym wybuch rewolucji. Elity ówczesnej Francji zapatrzone były we wzorce angielskie, czyli rządy parlamentarno-gabinetowe, doświadczenia rewolucji amerykańskiej, co więcej były one zorganizowane w salonach literackich i łozach masońskich. Krytykowano rozrzutność dworu, tak wiec monarchia traciła wszelki autorytet.
Kiedy król stanął przed koniecznością uzyskania nowych środków na utrzymanie państwa, poradzono mu, by zwołał stany generalne. Instytucja ta nie była zwoływana od roku 1614. W trakcie wyborów reprezentantów spisywano tzw. zeszyty skarg i postulatów, oczywiście ludzie spisujący stawali się niejako kandydatami na reprezentantów. Analiza zeszytów wskazuje na to, ze musiała istnieć jakaś jednolita organizacja (podejrzewa się, że była to organizacja masońska), która organizowała elektorat stanu trzeciego. Wszystkie postulaty ze wszystkich prowincji brzmiały jednakowo. Zdecydowana większość deputowanych stanowili ludzie pióra, literaci, urzędnicy.
Stany generalne miały uprawnienia podatkowe, ale obowiązywała zasada: jeden stan - jeden glos.
Stan trzeci uzyskał prawo do podwójnej liczby reprezentantów. Dnia 17 czerwca 1789 roku reprezentacja stanu trzeciego ogłosiła się reprezentacją całego narodu.
Monarcha usiłował rozpędzić (rozwiązać) zgromadzenie zamykając salę obrad, jednak 20 czerwca posłowie zebrali się w innym miejscu i przysięgli sobie nawzajem, że nie rozejdą się dopóki nie uchwalą konstytucji. W ten sposób zgromadzenie narodowe przekształciło się w Konstytuantę. Podstawa prawna była następująca: My jesteśmy reprezentantami ludu, a lud jest suwerenny.
Król wprawdzie ustąpił, ale szykował odwet. Zgromadził odpowiednia liczbę wojska i wydal rozporządzenie ze od 9 lipca konstytuanta ma być rozwiązana. Na wieść o tym doszło do zaburzeń w Paryżu, które zakończyły się zdobyciem Bastylii (symbol władzy królewskiej) 14 lipca1789 roku. Tak rozpoczęła się burzliwa rewolucja....


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna


Zadania z Historii
Julu3330 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt wczoraj o 14:27

Może ktoś mi pomóc napisać krótki reportaż z sejmu rozbiorowego. max 15 zdań i min.8 zdań... Potrzebne mi to na czwartek 28.05.2015r

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

dajeplusy0 rozwiązanych zadań
Historia 150 pkt wczoraj o 10:43

Podczas działań wojennych Polacy prowadzili działalność mającą przywrócić państwu.............. Narodowa demokracja wezwała społeczeństwo polskie...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 113
Rozwiązuj

ALICJA_19980 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 22.5.2015 (17:41)

Opisz działalność Polskiego Żadu Emigracyjnego w latach 1943-1945r

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

mycha20800 rozwiązanych zadań
Historia 30 pkt 22.5.2015 (10:07)

Opracuj jeden tematów: 1. Świat u progu III wojny światowej – omów wybrany konflikt. 2. Rola USA i ZSRR jako supermocarstw powojennego świata. 3....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

divadivatak1 rozwiązane zadanie
Historia 40 pkt 21.5.2015 (20:28)

Jak oceniam króla Bolesława II Śmiałego? Chodzi o to jak ocenia Bolesława po tym gdy zabił świętego Stanisława ze Szczepanowa. prosze szybko...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.