profil

Teorie ewolucji.

drukuj
satysfakcja 62 % 34 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze


1.Kreacjonizm – (do połowy IXI wieku) Teoria głosiła, że gatunki nie zmieniają się czyli ewolucja nie zachodzi, a wszystkie żywe organizmy powstały w drodze nadnaturalnego stworzenia.
2.Lamarkizm – I teoria ewolucji stworzona przez Jana Baptystę Lamarcka w 1809 roku głosiła ona, że :
•Odziaływania środowiska wmuszają stopniowe zmiany organizmu
•Wewnętrzną siła każdego organizmu doprowadza do wzrostu jego doskonałości
•Używanie danego narządu powoduje jego rozwój, a nie używanie prowadzi do uwstecznienia
•Wszystkie cechy nabyte przez organizm podlegają dziedziczeniu
3.Darwinizm (teoria doboru naturalnego) – Jest to teoria ogłoszona przez Karola Darwina w 1859 roku pt. „ O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego” . Teoria ta głosiła, że :
•Jest nadwyżka rozrodności czyli organizmy mają tendencję do pozostawiania jak najliczniejszego potomstwa ale liczebność poszczególnych gatunków jest stała bo część potomstwa ginie
•Między osobnikami jednego gatunku występuję zmienność
•Osobnik, które mają geny warunkujące najlepsze przystosowanie do środowiska warunkuję walkę o byt
•Osobniki,które wygrały walkę o byt uczestniczą w doborze naturalnym czyli przekazują potomstwu korzystne gwny, które warunkują przystosowanie do środowiska.
4.Współczensa teoria ewolucji oparta jest na darwiniźmie i omawia ewolucję językiem współczesnej genetyki. Głównym powodem jest mutacja.

Data dodania: 2012-05-15


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału