profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja79%
Język polski

Rzeczownik

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma jeden określony rodzaj: męski, żeński lub nijaki. np. dom, pokój, mężczyzna, ołówek - rodzaj męski...satysfakcja46%
Język angielski

Przedimek nieokreślony określony i rzeczownik

Plik w załączniku (tabelka)satysfakcja64%
Język polski

Sprawdzian z gramatyki (rzeczownik)

Opracowałam króciutki Teścik o rzeczowniku. Znajduje się w załączniku:satysfakcja68%
Język polski

Czasownik i Rzeczownik

Czasownik - odmianę czasownika nazywamy koniugacją. Czasownik odmienia się przez: 1. Liczby 2. Osoby 3. Czasy 4. Rodzaje 5. Tryby: • orzekający (piszę, łapię) • przypuszczający (pisałbym, łapałbym) •rozkazujący (pisz!, łap!) 6. Strony:...satysfakcja46%
Język polski

Rzeczownik.

Rzeczownikowe określenia czasowników występują w przypadku wymaganym przez te czasowniki. Możemy powiedzieć, że czasownik rządzi przypadkiem określającego go rzeczownika. Wiele czasowników wymaga określenia rzeczownikowego w bierniku, np....satysfakcja22%
Łacina

I,II deklinacja (f,m,n) rzeczownik + przymiotnik I,II,III,IV koniugacja A+P(Praesens, Imperfectum ,Futurum I)

Całość w załączniku do druku I,II dekl (f,m,n)rzecz+przym I,II,III,IV kon A+P(Prae,Imp,Fut)