profil

Prace 1457
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja86%
Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi.

DANUSIA: 1.Przedstawienie postaci: -bohaterka lektury pt."Krzyżacy" -córka rycerza-Juranda ze Spychowa -wychowuje sie na dworze księżnej Anny -jest półsierotą (jej matka nie żyje) -jedynaczka -pierwsza żona Zbyszka 2.Wygląd...satysfakcja71%
Język polski

"Kobieta dar czy przekleństwo?" w oparciu o utwory literackie.

Od zarania dziejów filozofowie sprzeczali się czy kobieta jest darem dla mężczyzny, czy też przekleństwem. Jak to powiedział Oscar Wilde „Kobiety są po to, by je kochać, a nie po to, by je rozumieć”. W biblii Np.: Bóg nie chciał, aby...satysfakcja62%
Język polski

Jurand ze Spychowa to bohater tragiczny

Moim zdaniem Jurand ze Spychowa jest bohaterem tragicznym. Udowadniając swoją tezę spróbuje przedstawić kilka argumentów świadczących o jego tragizmie. Na początek chciałbym przypomnieć, że przeżył rodzinną tragedie. Po pierwsze zginęła jego...satysfakcja88%
Język polski

Człowieka można zniszczyć, ale nie można go pokonać.

Uważam, że stwierdzenie: „Człowieka można zniszczyć, ale nie można go pokonać” jest prawdziwe, ponieważ każdy człowiek może się zmęczyć, zranić, ugiąć, ale nigdy nie podda się i będzie dążył do obranego celu. Natura tak...satysfakcja42%
Język polski

Który z literackich bohaterów budzi twój podziw i szacunek?

W literaturze polskiej i światowej było wielu pisarzy, którzy w swoich powieściach umiejscowili bohaterów. Jedni z nich byli postaciami autentycznymi, inni zaś postaciami zmyślonymi czyli fikcyjnymi. Bohaterom zmyślonym autor mógł przypisać...satysfakcja69%
Język polski

Wady narodu polskiego przedstawione w utworach literackich.

Wadą narodową nazywamy wszystkie złe przyzwyczajenia, nawyki społeczeństwa, powtarzające się błędy w historii narodu ,z których nikt nie wyciąga wniosków. Już pierwsi polscy pisarze dostrzegali te wady narodu polskiego i nawoływali w swych...satysfakcja82%
Język polski

Charakterystyka Petroniusza.

Jednym z głównych bohaterów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza jest Petroniusz – krewny Marka Winicjusza. Wielki patrycjusz, autor „Uczty Trymalchiona”, arbiter elegantiarum, doradca Nerona, erudyta, był uwielbiany przez Rzymian. Czy i na mnie...satysfakcja87%
Język polski

Zbyszko z Bogdańca - charakterystyka.

H. Sienkiewicz w swojej historycznej powieści, pt. „Krzyżacy” opisuje wiele postaci. Jedną z bardziej pozytywnych i barwnych osób był Zbyszko z Bogdańca. Młodzieniec był sierotą. Wychowywał go stryj, znakomity rycerz Maćko z Bogdańca. Obydwaj...satysfakcja66%
Język polski

Święty Piotr jako duchowy przywódca i kapłan chrześcijan.(Quo Vadis)

Święty Piotr Apostoł był jednym z dwunastu uczniów Chrystusa. W momecie rozpoczęcia się akcji utworu święty Piotr zbliża się do kresu swojego życia. Przed przystąpieniem do towarzyszy Jezusa nosił imię Szymon i z zawodu był prostym rybakiem...satysfakcja84%
Język polski

Czy uhonorowałbyś "Quo vadis" Nagrodą Nobla?

Czy uchonorowal byś Quo vadis Nagrodą Nobla? Quo vadis jest najsłynniejszą na świecie książką Henryka Sienkiewicza, którą przełożono na ponad czterdzieści języków. Powieść ta doczekała się również kilku ekranizacji. Uważam, że nagroda ta...