profil

Prace 1457
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja77%
Język polski

Charakterystyka Juranda ze Spychowa - postaci dynamicznej.

Jurand ze Spychowa jest jedną z głównych postaci "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza. Był on wdowcem, a jego jedyną córką była Danusia, którą kochał ponad swoje życie. Jego żona zginęła przez Krzyżaków, przez co Jurand mścił się na nich....



satysfakcja83%
Język polski

Którą panną chciałabym być Danusią czy Jagienką - charakterystyka Jagienki.

Ja, chciałabym być Jagienką. Dziewczyna ta, gdy po raz pierwszy pojawia się w powieści ma 15 lat. Pochodzi ze Zgorzelic. Jest półsierotą. Jej matka zmarła gdy ta miała 12 lat. Jest ulubienicą znanego i możnego opata z Tulczy. Jagienka to piękna i...



satysfakcja68%
Język polski

Rola miłości w życiu człowieka

Miłość istnieje tak długo jak istnieją ludzie. To uczucie towarzyszy nam przez całe życie od dzieciństwa, aż do śmierci. „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość-te trzy; z nich zaś największa jest miłość” (1 kor. 13,13). Miłość daje...



satysfakcja60%
Język polski

Danusia Jurandówna i Jagienka Zychówna – charakterystyka porównawcza.

Danusia Jurandówna i Jagienka Zychówna to dwie główne postacie kobiece powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Gdyby obie dziewczęta przenieść w czasy współczesne, nie zastanawiałabym się długo, z którą z nich chciałabym się zaprzyjaźnić....



satysfakcja84%
Język polski

Monolog wewnętrzny Juranda stojącego przed bramą w Szczytnie

Stoję tu i tak rozmyślam. Co ja potem pocznę gdy z tego Szczytna wyjadę. Jeśli wszyscy dowiedzą się o tym pokutnym worze i pochwie od miecza, na powrozie u szyi. Ech, przecież stracę mą rycerską dumę, mój honor. Ale tu chodzi o moją...



satysfakcja80%
Język polski

Charakterystyka Jagienki i Danusi.

W powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” przedstawione są dwie główne postaci żeńskie są nimi Danusia i Jagienka. Danusia jest dwunastoletnią dziewczynką, córką Juranda ze Spychowa , którą opiekuje się księżna Anna Danuta....



satysfakcja77%
Język polski

"Która panna dla rycerza?" - charakterystyka porównawcza Jagienki ze Zgorzelic i Danusi Jurandówny.

Zbyszko długo się namyślał nad tym pytaniem. Zarówno do Danuśki jak i do Jagienki odnosił się życzliwie, lecz również w uczuciach był prawy i uczciwy. Szczerze wyznał Jagience, że kocha Danusię. Sądzę, że na miejscu Zbyszka także zastanawiałabym...



satysfakcja88%
Język polski

Obraz pospolitego ruszenia w Potopie Henryka Sienkiewicza. Porównaj wizję pisarza do przedstawionej w wierszu Wacława Potockiego.

Tematem fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza „Potop” jest woja szwedzka. Opowiada o zachowaniu szlachty podczas pospolitego ruszenia. Żołnierze stojący po stronie polskiej nie są odpowiednio przygotowany do owej bitwy. Nie mają doświadczenia,...



satysfakcja72%
Język polski

Streszczenie "W pustyni i w puszczy".

Akcja książki rozpoczyna się w Medinet, w której mieszkał Staś i Nel ze swoimi ojcami, inżynierami pracującymi przy budowie Kanału Sueskiego. Staś opowiada Nel o kłopotach jakie spotkały Fatmę, żonę Smaina. Została ona oskarżona o zdradę dla...



satysfakcja89%
Język polski

Samobójstwo - lekarstwo na cierpienie, nieszczęśliwą miłość czy oznaka słabości? Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie

Przedstawię kilku, różnych bohaterów literatury polskiej i zagranicznej, którzy zdecydowali się popełnić samobójstwo. Sam motyw samobójstwa jest powszechny, kontrowersyjny i obecny w literaturze i sztuce. W większości przypadków przyczyny...