profil

Wszystkie uczelnie i kursy
Województwo śląskie

Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...