profil

Informatyka

Szczegóły kursu

Tematyka:Informatyka

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem tej specjalności jest wykształcenie informatyków-inżynierów będących specjalistami zarówno z zakresu sieci komputerowych jak i rożnego rodzaju systemów informatycznych. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z technicznymi aspektami wiedzy informatycznej z zakresu architektury komputerów, budowy systemów operacyjnych oraz baz danych, sieci komputerowych oraz administrowania infrastrukturą informacyjną z wykorzystaniem najnowszych praktyk (ITIL). Duży nacisk w procesie kształcenia zostaje położony na przyswojenie przez studentów umiejętności programowania komputerów, projektowania systemów informatycznych oraz grafiki komputerowej i multimediów. Studenci otrzymują również niezbędną wiedzę w zakresie dynamicznie rozwijających się obecnie obszarach grid computing'u, sieci strukturalnych, bezprzewodowych, szerokopasmowych, VPN oraz UMTS, projektowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego, postępowania i dochodzenia po włamaniach do sieci komputerowych.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora