profil

Zarządzanie

Szczegóły kursu

Tematyka:Marketing/Zarządzanie

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytorczną i praktyczna wiedzą pozwalającą im na zastosowanie współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz, jak też na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dzięki temu studenci wybierający tę specjalność poznają spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji tj. ludźmi, w ujęciu psychologicznym. Zdobywają tym samym dogłębną wiedzę z zakresu gospodarowania kadrami, zachowań międzyludzkich w organizacji oraz psychologii ekonomicznej. Specjalność ta umożliwia im także zapoznanie się z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji pracowników. Istotnym elementem ich wiedzy nabytej w ramach tej specjalności są umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej uzyskane dzięki interaktywnym treningom.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Ul. Boryńska 2\n
44-240 Żory

+48 032 434 60 47

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora