profil

Politologia

Szczegóły kursu

Tematyka:Politologia/ Stosunki międzynarodowe

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z dziedziny polityki i wiedzy o aktualnych wydarzeniach zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Potrzebna jest także znajomość języków obcych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ POLITOLOGIĘ NA AJD ?

· studenci AJD mogą uzyskać wiedzę i kwalifikacje porównywalne z tymi, które zapewniają najlepsze uczelnie w kraju.
· studenci politologii zapoznawani są z podstawową wiedzą z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz partyjnych, samorządu i wspólnot lokalnych, marketingu politycznego, historii, ekonomii, finansów, ale również z dziedziny socjologii, psychologii społecznej oraz zarządzania,
· w trakcie trwania studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, które w znacznym stopniu umożliwiają start w karierze politycznej czy dziennikarskiej,
· wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom politologii poszerzanie wiedzy na innych kierunkach studiów. System ten daje również możliwość podjęcie nauki na uniwersytetach europejskich oraz wyjazdy na stypendia zagraniczne,
· możliwość podjęcia studiów w innych ośrodkach w Polsce oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,
· studiowanie politologii umożliwia opanowanie języków obcych, jak również podstaw obsługi komputera (Word, Exel),
· do dyspozycji studentów są: biblioteka, pracownia komputerowa, sala wykładowa wyposażona w sprzęt multimedialny.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

ul. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

+48 034 361 14 25

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora