profil

Filologia germańska

Szczegóły kursu

Tematyka:Filologia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Kandydat powinien posługiwać się językiem niemieckim na poziomie średniozaawansowanym, być osobą kreatywną, potrafiącą pracować w zespole, gotową do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Instytut Filologii Obcych kształci na 3-letnich studiach pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym na specjalności filologia germańska. Po pierwszym roku studiów studenci filologii germańskiej wybierają specjalizacje: nauczanie języka niemieckiego lub translatorykę.

Absolwent filologii germańskiej - specjalność nauczycielska:

· posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
· posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury niemieckojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego;
· jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

ul. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa

+48 034 361 14 25

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW