profil

Opiekun medyczny

Szczegóły kursu

Tematyka:Medyczne/ Zdrowie

Tryb: Niestacjonarne (wieczorowe), Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Szkoły policealne

Opis zajęć

OPIEKUN MEDYCZNY
Czas trwania nauki - 1 rok.
Organizacja nauki w policealnym studium umożliwia zdobycie dyplomu opiekuna medycznego bez ograniczeń wiekowych, bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia, bez przerywania studiów.
Zawód opiekuna medycznego przygotowuje do opieki nad ludźmi chorymi i starszymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Opiekun medyczny aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej a także do podtrzymania aktywności społecznej, wykonuje podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne.
Udziela pomocy w codziennych czynnościach, a także udziela wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom. Współpracuje z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspiera personel medyczny w opiece nad pacjentem. W stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia udziela pierwszej pomocy.

  • Czas trwania: dwa semestry
  • Opłata: 0 PLN
  • Data rozpoczęcia: 2011-09-01 00:00:00
Kontakt

ul. Dekabrystów 33
42-200 Częstochowa

34 361 35 82
34 361 35 82

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora