profil

Nauki o rodzinie

Szczegóły kursu

Tematyka:Pedagogika/ Edukacja

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Studia dają absolwentom możliwość pełnienia funkcji pedagoga szkolnego czy też doradcy ds. wychowawczych a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu (lub ścieżki międzyprzedmiotowej) „Edukacja czytelnicza i medialna” na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Dodatkowo kształtują umiejętności dydaktyczne w zakresie specjalizacji – dydaktyk ds. medialnych, dając m.in. możliwość znalezienia zatrudnienia w instytucjach zajmujących się produkcją medialnych i multimedialnych pomocy naukowych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela wg standardów kształcenia nauczycieli .
opłata rekrutacyjna 100 zł
wpisowe 370.

  • Czas trwania: 6 semestrów
  • Data rozpoczęcia: 2009-10-01 00:00:00
Kontakt

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

+48 012 252 44 00
+48 012 632 86 76

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW

Zapytaj organizatora