profil

Metale

drukuj
satysfakcja 47 % 367 głosów

Metale to substancje charakteryzujące się określonymi właściwościami fizycznymi, które są ściśle związane z występującym w metalach wiązaniem metalicznym.

Atomowa budowa metaluWiększość metali w temperaturze pokojowej jest ciałami stałymi (wyjątek: rtęć) mającymi metaliczny połysk. Metale są twarde, kowalne, ciągliwe – te właściwości są związane z siłami utrzymującymi sieć krystaliczną. Substancje te są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego, co związane jest z przemieszczającą się chmurą elektronów swobodnych w sieci krystalicznej metali. Metale dobrze przewodzą ciepło, charakteryzują się stosunkowo wysokimi temperaturami wrzenia i topnienia.

metal Temperatura topnienia [Celsjusze] Temperatura wrzenia [Celsjusze] właściwości fizyczne
sód 97,8 881,0 miękki metal o srebrzystej barwie, na powietrzu matowieje
glin 660,3 2520,0 srebrzystobiały metal, miękki i kowalny, bardzo dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny
żelazo 1538,0 2861,0 srebrzystobiały metal, miękki i kowalny
miedź 1084,6 2570,0 różowy metal, kowalny, ciągliwy, dobrze przewodzi ciepło i prąd elektryczny
ołów 327,5 1756,0 szary, miękki i ciągliwy metal
złoto 1064,2 2856,0 żółty, miękki metal, ciągliwy i kowalny
rtęć -38,8 356,7 ciekły, srebrzysty metal
satysfakcja 68% 189 głosów

Kryteria podziału metali

Metale lekkie to metale, których gęstość jest mniejsza od 5 g/cm3; można zaliczyć do nich wszystkie litowce, berylowce oraz dodatkowo glin, tytan, skand i itr. Metale, których gęstość jest większa od 5 g/cm3, określane są jako ciężkie. Do tej grupy zaliczane są wszystkie pozostałe metale. Metale szlachetne to metale bardzo mało aktywne chemicznie. Do metali szlachetnych można zaliczyć np. złoto, srebro, platynę, pallad. Srebro i pallad reagują z kwasem azotowym (V), natomiast...

satysfakcja 50% 155 głosów

Metody otrzymywania metali

Czyste metale w bardzo niewielkich ilościach występują w stanie wolnym w skorupie ziemskiej, dlatego w przemyśle do otrzymywania metali stosuje się inne metody – głównie elektrolizę i aluminotermię. Elektroliza to proces zachodzący w elektrolizerze, na elektrodach, pod wpływem zewnętrznego napięcia. Proces ten polega na przepływie prądu przez roztwór substancji lub substancję stopioną, w wyniku czego na elektrodach wydzielają się odpowiednie pierwiastki lub związki chemiczne. Do...

satysfakcja 91% 22 głosów

Znaczenie metali w organizmach żywych

Metale w organizmach żywych występują w postaci różnorodnych związków chemicznych i są niezbędne do prawidłowego działania organizmu. Funkcje wybranych metali przedstawiono poniżej. metal funkcja wapń składnik kości i zębów, jest też niezbędny do prawidłowej pracy mięśni magnez potrzebny do funkcjonowania wielu enzymów, podnosi odporność na stres żelazo składnik białek przenoszących i magazynujących tlen – hemoglobiny i mioglobiny...

Przydatne hasło? Tak Nie