profil

Obrazy w soczewkach

drukuj
satysfakcja 40 % 176 głosów

Rysując obrazy, jakie powstają po przejściu światła przez soczewki, wykorzystujemy bieg trzech charakterystycznych promieni:

  1. jeśli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu przez soczewkę załamuje się i przechodzi przez ognisko z drugiej strony soczewki,
  2. jeśli promień biegnie przez środek soczewki, to przechodzi przez soczewkę bez zmiany kierunku,
  3. jeśli promień przechodzi przez ognisko, to po przejściu przez soczewkę biegnie równolegle do osi optycznej.

Obrazy w soczewkach

Dla soczewek słuszne jest równanie w postaci: 1/f = 1/x + 1/y
W tym wzorze odległość przedmiotu od soczewki x jest zawsze dodatnia, natomiast ogniskowa f jest dodatnia dla soczewki skupiającej i ujemna dla soczewki rozpraszającej. Z kolei odległość obrazu od soczewki y jest dodatnia, gdy obraz jest rzeczywisty (powstaje po przeciwnej stronie soczewki niż przedmiot) i ujemna, gdy obraz jest pozorny (powstaje po tej samej stronie soczewki co przedmiot).

Przydatne hasło? Tak Nie