profil

Pojemność kondensatora płaskiego

drukuj
satysfakcja 66 % 216 głosów

Pojemność kondensatora płaskiego zależy od pola powierzchni okładek S, odległości między okładkami d i względnej przenikalności elektrycznej (ε) izolatora znajdującego się między okładkami w następujący sposób:

Pojemność kondensatora płaskiego

gdzie ε0 to przenikalność elektryczna próżni

Przenikalność elektryczna próżni

Dla kondensatora próżniowego ε = 1 i wtedy pojemność wynosi:

Pojemność kondensatora próżniowego

Przydatne hasło? Tak Nie