profil

Główne zwierzęta hodowlane

drukuj
satysfakcja 48 % 141 głosów

Bydło – jest najważniejszym spośród zwierząt hodowlanych, zarówno ze względu na wielkość pogłowia, jak i rozprzestrzenienie hodowli (w większości państw świata). Jego pogłowie przekroczyło w 2001 r. 1351 mln sztuk. Znamiennym jest jednak, że ponad 16% światowego pogłowia przypada na Indie, w których jego wykorzystanie ze względów religijnych jest nieracjonalne, gdyż stanowi ono jedynie siłę pociągową, źródło nawozów naturalnych, mleka oraz skór z padłych sztuk.
Owce – są drugim pod względem wielkości pogłowia zwierzęciem hodowlanym na świecie. Hodowane są głównie w celu pozyskania wełny i skór, a w krajach islamskich oraz w Europie Południowej dostarczają również cenionego mięsa (głównie jagnięcina). Ze względu na ich przystosowanie do dużych dobowych wahań temperatury, ubogiego pożywienia i niewielkich ilości wody hodowane są głównie na obszarach suchych stepów, półpustyń oraz górskich łąk.
Trzoda chlewna – jest trzecim pod względem wielkości pogłowia zwierzęciem hodowlanym świata. Hodowana jest głownie w celu pozyskania mięsa (ponad 38% światowej produkcji mięsa).Hodowla odbywa się głównie w systemie oborowym, paszę stanowią głównie: ziemniaki, mleko, otręby zbożowe, kukurydza, soja. Największe natężenie hodowli występuje na Niz. Chińskiej, w Europie, północnej części USA i wschodniej Brazylii.
Drób – (głównie: kury, kaczki, gęsi, indyki) jego hodowla odgrywa coraz większe znaczenie na świecie i skupia się głównie w państwach wysoko rozwiniętych. Drób hodowany jest głównie w celu pozyskania mięsa (29,9% światowej produkcji mięsa).

Pogłowie głównych zwierząt hodowlanych w 2001 r.

Bydło Owce Trzoda chlewna
Państwo mln sztuk % Państwo mln sztuk % Państwo mln sztuk %
Świat 1351,8 100,0 Świat 1056,2 100,0 Świat 922,9 100,0
Indie 219,6 16,2 Chiny 133,2 12,6 Chiny 454,4 49,2
Brazylia 171,8 12,7 Australia 120,0 11,4 USA 59,1 6,4
Chiny 105,7 7,8 Indie 58,2 5,5 Brazylia 29,4 3,2
USA 97,3 7,2 Iran 53,0 5,0 Niemcy 25,8 2,8
Argentyna 50,2 3,7 Sudan 47,0 4,5 Hiszpania 23,3 2,5
Przydatne hasło? Tak Nie