profil

Siły równoważące się

drukuj
satysfakcja 59 % 286 głosów

Jeśli na jedno ciało działają dwie siły o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły nazywamy siłami równoważącymi się. Gdy na ciało działają siły równoważące się, to zachowuje się ono tak, jakby nie działała na nie żadna siła.Siły równoważące się

Siły w przyrodzie występują parami, to znaczy, że każdej sile akcji ze strony jednego ciała odpowiada siła reakcji ze strony drugiego ciała, która ma taki sam kierunek, taką samą wartość, lecz przeciwny zwrot. Ta zaobserwowana w przyrodzie prawidłowość została w fizyce nazwana III zasadą dynamiki.

Przydatne hasło? Tak Nie