profil

Zdania podrzędnie złożone

drukuj
satysfakcja 68 % 1055 głosów

Są to zdania składające się z dwóch członów. Jedno z nich jest zdaniem podrzędnym, a drugie nadrzędnym. Jeśli między tymi wypowiedziami postawisz pytanie, to zauważysz, że stawiasz je od zdania nadrzędnego, a odpowiadasz na nie zdaniem podrzędnym.

Jeśli między dwoma członami nie można postawić pytania, to oznacza, że mamy do czynienia ze zdaniem współrzędnie złożonym.

Kasia ładnie śpiewa i gra na fortepianie.
(zdanie współrzędnie złożone łączne)

Doszło do wypadku, ale nikt nie powiadomił policji.
(zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne)

Przystępując do rozpoznawania i określania zdań podrzędnie złożonych (a także współrzędnie złożonych), zawsze pamiętaj o właściwym podkreśleniu orzeczeń w obu zdaniach. Jeśli znajdziesz tylko jedno, to być może masz do czynienia ze zdaniem pojedynczym rozwiniętym. Mówiąc o zdaniach złożonych, mamy na myśli te, które mają co najmniej dwa orzeczenia.

zdanie nadrzędne - to, od którego stawiamy pytanie
zdanie podrzędne
- to, którym odpowiadamy na postawione wcześniej pytanie.

W moim mieście wybudowano hotel, w którym są aż trzy baseny.
W moim mieście wybudowano hotel (jaki? ), w którym są aż trzy baseny.

zdanie nadrzędne to zdanie: w moim mieście wybudowano hotel.
zdanie podrzędne to zdanie: w którym są aż trzy baseny.

Bardzo ważne jest prawidłowe zadanie pytania. To właśnie od niego zależy rodzaj zdania podrzędnego.

Prześledźmy jeszcze raz czynności, które należy wykonać przy rozpoznawaniu tego typu konstrukcji:
1. Rozpoznanie i podkreślenie orzeczeń.
2. Zadanie pytania i udzielenie na nie odpowiedzi.
3. Rozpoznanie typu złożenia (w tym pomocne okazało się zadane wcześniej pytanie).
Na końcu sporządzenie wykresu i opisanie go.

W rozpoznawaniu rodzajów zdań podrzędnie złożonych bardzo przydatna okaże się znajomość części zdania.

satysfakcja 68% 1156 głosów

Zdanie podrzędnie złożone podmiotowe

Zdanie podrzędnie złożone podmiotowe – odpowiada na pytania podmiotu (kto? co?) . Ten jest najbogatszym człowiekiem na świecie – zdanie nadrzędne -> (kto? ) – Kto ma prawdziwych przyjaciół – zdanie podrzędne. 2:1 – zdanie podrzędnie złożone podmiotowe 1P                                                                    2N Kto ma prawdziwych przyjaciół, ten jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Z pewnością zauważyłeś, że kolejność, w jakiej pojawiają się zdania,...

satysfakcja 75% 683 głosów

Zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe

Zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe – odpowiada napytania orzecznika: jaki jest?, kim jest?, czym jest? itd. Mój dziadek jest taki – zdanie nadrzędne -> (jaki jest? ) – że wszystkie zwierzęta lgną do niego – zdanie podrzędne 2:1 – zdanie podrzędnie złożone orzecznikowe 1N                                    2P Mój dziadek jest taki , że wszystkie zwierzęta lgną do niego. Teresa była tą – zdanie nadrzędne -> (kim była? ) – którą pragnął poślubić – zdanie...

satysfakcja 76% 1158 głosów

Zdanie podrzędnie złożone przydawkowe

Zdanie podrzędnie złożone przydawkowe – odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego? W zawodach osiągnąłem wynik – zdanie nadrzędne -> (jaki? ) – który mnie nie zadowolił – zdanie podrzędne 2:1 – zdanie podrzędnie złożone przydawkowe 1N                                                      2P W zawodach osiągnąłem wynik, który mnie nie zadowolił . Uczyłam się tyle – zdanie nadrzędne -> (ile? ) – że na pewno...

satysfakcja 81% 1072 głosów

Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe

Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe – odpowiada na pytania przypadków zależnych: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym? Zauważyłem – zdanie nadrzędne -> (co? ) – że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo roztargniony – zdanie podrzędne 2:1 – zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe 1N                                                2P             Zauważyłem , że ostatnio zrobiłeś się wyjątkowo roztargniony . Nauczyciel biologii zapytał tych –...

satysfakcja 61% 504 głosów

Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe

Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe – odpowiada napytania okolicznika: jak? gdzie? kiedy? po co? w jakim celu? dlaczego? pod jakim warunkiem? jak? itd. Wiedząc, że jest wiele rodzajów okoliczników, domyślasz się, że możemy spotkać się także z paroma typami zdań podrzędnych okolicznikowych.

Przydatne hasło? Tak Nie