profil

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę

drukuj
satysfakcja 66 % 87 głosów

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę przejawia się w:
– niszczeniu środowiska przyrodniczego poprzez zanieczyszczenia powietrza i wody, degradację gleby, przekształcanie środowiska, hałas;
– nadmiernej eksploatacji żywych zasobów przyrody (zabijanie zwierząt, połowy ryb, wycinanie lasów, niszczenie siedlisk);
– zastępowaniu ekosystemów naturalnych przez ekosystemy półnaturalne i sztuczne (agrocenozy);
– wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia do ekosystemów naturalnych poprzez introdukcję i zawlekanie.

Skutkiem takich działań człowieka jest zaburzenie równowagi ekologicznej ekosystemów, które prowadzi do zmniejszenia różnorodności biologicznej, a tym samym do ubożenia ekosystemów i siedlisk. Postępująca degradacja środowiska wpływa też niekorzystnie na zdrowie samego człowieka. Stąd wynika konieczność podejmowania działań zmierzających do ochrony środowiska i zasobów przyrody.

Przydatne hasło? Tak Nie


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.