profil

Właściwości chemiczne

drukuj
satysfakcja 63 % 27 głosów

Chlorki kwasowe należą do najbardziej reaktywnych pochodnych kwasów karboksylowych. Aromatyczne chlorki kwasowe są mniej reaktywne niż alifatyczne. W wyniku hydrolizy chlorków kwasowych powstaje odpowiedni kwas karboksylowy i kwas solny, np.:

Hydroliza chlorków kwasowych

Chlorki kwasowe biorą udział w reakcjach amonolizy i alkoholizy.

Amonoliza i alkoholiza

Chlorek acetylu poddany amonolizie (stosunek molowy substratów 1:2) tworzy etanoamid i chlorek amonu.

Amonoliza chlorku acetylu

Chlorek acetylu poddany alkoholizie (stosunek molowy substratów 1:1) tworzy ester – etanian etylu i kwas solny.

Chlorki kwasowe reagują również z alkoholanami wg schematu:

Reakcja chlorku kwasowego z alkoholanem

Chlorek acetylu w reakcji z etanolanem sodu tworzy obok etanianiu etylu chlorek sodu. Do charakterystycznych reakcji zaliczamy acylowanie metodą Friedla-Craftsa, prowadzące do otrzymania ketonów.

Podczas acylowania, czyli reakcji ze związkami aromatycznymi w odpowiednich warunkach, powstają alifatyczno-aromatyczne lub aromatyczne ketony.

Przydatne hasło? Tak Nie