profil

Przegląd roślin nagonasiennych

drukuj
satysfakcja 42 % 112 głosów

Systematyka wśród współcześnie żyjących roślin nagonasiennych wyróżnia cztery grupy: sagowce, miłorzębowe, gniotowe, iglaste. Natomiast do wymarłych nagonasiennych zalicza paprocie nasienne, kordaity i benetyty.
Paprocie nasienne występowały od dewonu do kredy, osiągając szczyt rozwoju w karbonie. Na końcach ich pierzastych liści, pokrojem przypominających liście paproci, tworzyły się zalążki.
Kordaity były to rośliny drzewiaste żyjące pod koniec ery paleozoicznej, o dużych lancetowatych liściach i jednopłciowych kwiatach. Dały początek roślinom iglastym.
Benetyty pokrojem przypominały sagowce. Miały obupłciowe kwiaty i nasiona z zarodkiem o dwóch liścieniach. Występowały w erze mezozoicznej.
Sagowce to rośliny drzewiaste o krótkim pniu z pióropuszem pierzastych liści na szczycie. Mają kwiaty jednopłciowe. Plemniki ich są uwicione, ale woda nie jest niezbędna do zapłodnienia. Wytwarzają duże, nagie nasiona. Pojawiły się w erze mezozoicznej i wtedy przeżyły swój rozkwit. Obecnie są grupą reliktową.
Miłorzębowe obejmują jeden gatunek: miłorząb dwuklapowy, będący reliktem ery mezozoicznej. Jest to dwupienne drzewo o dużym pniu i koronie oraz dwuklapowych liściach użytkowanych widlasto. Wiatropylne. Nasiona otoczone są mięsistą osnówką,
Gniotowe to rośliny krzewiaste, które jako jedyne spośród nagonasiennych mają drewno zbudowane z naczyń, kwiaty owadopylne z zaczątkami obupłciowości, gametofity o daleko posuniętej redukcji. Znanymi gatunkami jest gniot i welwiczja.
Iglaste stanowią najliczniejszą grupę nagonasiennych. Są to drzewa lub krzewy o liściach w postaci igieł lub łusek przeważnie długotrwałych (wyjątek – modrzew). Mają kwiaty rozdzielnopłciowe, skupione w szyszkach drewniejących lub mięśniejących w trakcie dojrzewania nasion.

Do roślin iglastych zaliczanych jest wiele gatunków drzew i krzewów. Poniżej podano nazwy rodzajowe niektórych gatunków: sosna (np. zwyczajna, kosodrzewina, limba, pinia), świerk, jodła, modrzew, cyprys, araukaria, sekwoja, cedr, cis, jałowiec, tuja.

Zapamiętaj

Dalszymi konsekwencjami uniezależnienia rozmnażania płciowego od wody było wykształcenie kwiatów oraz wiatropylność lub owadopylność.

Przydatne hasło? Tak Nie