profil

Napisz rozprawkę na temat czy zgadzasz się z twierdzeniem że ojczyzna to nie tylko miejsce na mapie

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.5.2022 (14:56)
Znasz odpowiedź?