profil

Napisz wywiad. Rozmowę prowadzić mają Adam Mickiewicz z Julianem Konstantym Ordonem. Zadbaj o właściwy zapis

dialogu.

PLS na jutro
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.9.2021 (17:21)
Znasz odpowiedź?