profil

Napisz rozprawkę na temat:
Rozstrzygnij, czy wizerunek mordercy opisany przez Agathe Christie we fragmentach powieści

„Próba
niewinności” oraz „Dom zbrodni" jest podobny.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 20.9.2021 (16:26)
Znasz odpowiedź?