profil

Proszę o pomoc! Jestem studentką z Chorwacji i piszę pracę magisterską na temat obrazu kobiety w polskiej

frazeologii i pragmatyce. Bardzo proszę by napisać przykłady wszystkich frazeologizmów których wiecie, że odnoszą się do kobiet, ich znaczenie i czy mają negatywną albo pozytywną konotację. Bardzo dziękuję!
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.7.2018 (15:13)
Znasz odpowiedź?