profil

Metalowa lina o długości 100m zgromadziła na całej swojej długości ładunek o gęstości liniowej 10C/m. Należy

obliczyć siłę oddziaływania pola elektrycznego w odległości R=1m od środka liny, jaka będzie działać siła na ładunek 1C.
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 3.7.2018 (22:49)
Znasz odpowiedź?