profil

Poszukaj informacji o mozliwosciach studiowania na uczelniach we Włoszech i w Hiszpanii. Wymień warunki które muszą

spełniać kandydaci, a takze formy mozliwej do uzyskania pomocy socjalnej. POTRZEBNE NA JUTRO!!
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.6.2018 (21:09)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie