profil

Napisz najpiękniejszą chwilę w twoim życiu (opisz to w minimum 10 zdaniach) Ps.Wszystko musi być po Francusku!   

                                                                                              
Écrivez le plus beau moment de votre vie (décrivez-le en 10 phrases minimum) Ps. Tout doit être en français!
25 pkt za rozwiązanie + 13 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.6.2018 (01:17)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie