profil


Ktoś pomoże? Oblicz pole obszaru ograniczonego wykresami funkcji y=x²+2 i y=-7.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (18:18)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie