profil


PROSZĘ O POMOC, OD TEGO ZALEŻY CZY ZDAM Z KLASY!!!:( 
Zadania są w załączonym pliku, ale te które się dało

napisałam też w tekście. Sprawdzian z matematyki z trójkątów prostokątnych, 2 gimnazjum. Proszę pomóżcie:(1.  Podaj twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa 
4. Czy trójkąt o bokach: ,/2 ,/5 ,/7 jest prostokątny? Wykonaj odpowiednie obliczenia i zapisz odpowiedź
2. Przyprostokątne trójkata prostokątnego mają długości 3 cm i 4 cm. Wykonaj rysunek pomocniczy i oblicz długość przeciwprostlkątnej. Zapisz odpowiednie
 obliczenia. Wynik podaj w odpowiedniej jednostce
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (07:49)
Znasz odpowiedź?