profil

Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów powieści Krzyżacy trafił do naszych czasów. Napisz opowiadanie o wymyślonej

przez ciebie przygodzie tego bohatera, który swoim zachowaniem udowodnił, że przestrzega kodeksu rycerskiego. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz wybraną z Krzyżaków postać, potrafisz oddać jej charakter, zachowanie, opisać wygląd.
Zadanie napisz na komputerze i wydrukuj. Pamiętaj o właściwej edycji tekstu - o wyjustowaniu, czcionce Times New Roman 12, interlinii 1,5, marginesach 2,5 cm. Nie zostawiaj na końcu wersów przyimków czy spójników, a tym bardziej jednoliterowych.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 17.5.2018 (06:53)
Znasz odpowiedź?