profil

Wskaż poprawnie przyporządkowanie związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych do odczynu ich roztworów

wodnych.

TABELA W ZAŁĄCZNIKU
15 pkt za rozwiązanie + 8 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (23:16)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie