profil

Wskaż poprawny opis arbitalu atomowego.
A.Kształt orbitalu atomowego wynika z przestrzennego rozkładu

prawdopodobieństwa znalezienia elektronu.
B.Orbital atomowy to przestrzeń w której znajduje się zawsze jeden elektron.
C.Orbital atomowy typu d ma kształt kulisty.
D.Orbital atomowy typu p może być zorientowany w przestrzeni na cztery różne sposoby.
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (22:53)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie