profil

Na okręgu o promieniu 2 cm opisano trapez prostokątny, w którym miara kąta ostrego wynosi 60*. Oblicz pole i obwód

tego trapezu. Proszę o szybką odpowiedź :)
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 16.5.2018 (20:50)
Znasz odpowiedź?